Ciljne grupe i filozofija

Kakve veze imaju ciljne grupe i filozofija

Nastavljam sa iskustvima iz preduzetništva, objašnjenim kroz slikovite primere. Prošli put smo se bavili tehnikama rešavanja problema u tekstu pomoću šešira. Ovoga puta, odlučila sam da napravim osvrt, na to kako su povezane ciljne grupe i filozofija, tačnije Konfučije i kako nam filozofska izreka, pomaže da razumemo savete kupaca, a onda i razvijemo bolju poslovnu, marketing i prodajnu strategiju.

 

Komunikacija je osnova svakog odnosa. Ona je osnov ljubavi, svadja, razumevanja i razilaženja u mišljenju. Iako postoji verbalna i neverbalna, skloni smo da teško prihvatimo komentar na naše ponašanje, izgled, nešto naše – dete, posao, stan, partnera… A ne mora uvek da bude tako. Važna je perspektiva. Konfučije nam je još davne 500.godine p.n.e dao sjajno uputstvo. Na nama je da ga primenimo.

 

Priprema za ovu “lekciju” je da razumemo, da kada se nekome obraćamo, moramo proceniti – trenutno stanje i poziciju tog nekog, bez obzira da li je reč o poslovnom ili ličnom odnosu. Podsetimo se izreke i odmah će nam sve biti jasno.

Ko zna, a zna da zna – nauči od njega

Iako su komentari od ovakvih osoba, nekada bolni za ego, od njih sam dobijala informacije – kako da usavršim proizvod, jer svojom “kritikom” ukazuju na “slabu kariku” posla. Ako procenimo da nam je važno i da smo rešili, to što nam oni kažu – odlično. Ali ako nismo rešili, a to su kupci koji “znaju šta pričaju” – onda znači da je na tome fokus. Dakle, povredjenost ega, treba da zamenimo zahvalnošću za savet, poboljšamo proizvod-posao i idemo dalje. Ovakvi kupci su sjajni saradnici za “brainstormin” i razvoj strategije. Oni mogu biti sjajni za “test grupu” klijenata, jer će biti i realniji, a možda i češći korisnici proizvoda od nas samih.

Ko zna, a ne zna da zna – otvori mu oči

Oni su potencijalni klijenti. Postoje oni kupci koji znaju šta žele, a ne znaju da je vaš proizvod – idealan za njih. Ovakvi klijenti nam pomažu da razvijemo marketing i prodajnu strategiju, da bi kupcu bilo jasno i da bi odabrao vaš proizvod.

Ko ne zna, a zna da ne zna – nauči ga

Kupci koji čine ovu kategoriju, su potencijalni kupci i njima treba najviše da se pozabavimo, jer ih moramo EDUKOVATI o proizvodu, benefitima, objasniti zašto je to dobro za njih. Dakle mi pre njih “vidimo” šta njima treba. Od ovakvih kupaca, najčešće dobijamo najlojalnije i trajne kupci, jer imaju poverenje da se dobro razumemo u svoj posao.

Ko ne zna, a ne zna da ne zna – skloni se od njega

Kao što ćemo teško moći da prihvatimo savet deteta o tome kako da komuniciramo na poslu, ne možemo lako prihvatati savete onih čije iskustvo i znanje, nisu naš fokus i nemaju nikakve veze sa onim što radim, niti su moja ciljna grupa. Od njih bismo najviše mogli da naučimo, koja je to ciljna grupa koja nije naša i da ako želimo i tu grupu da privolimo – osvestimo šta treba da uradimo.

Mogli bismo zaključiti da je svaka ciljna grupa iz ugla filozofa Konfučija korisna. Važno je da ne “upadamo u vatru” kada nam neko da komentar – konkretno u ovom slučaju – na naš posao, već da saslušamo i procenimo kako da ga pretvorimo u koristan savet, na putu ka uspehu!

….

Za analizu poslovne ideje počnite od besplatnog VODIČA ZA POSLOVNI VISION BOARD
Za postavljanje strukture u postojećem biznisu i proveru gde i šta nije dobro u njemu, uradite bespaltni email izazov 21 dan za STRUKTRU BIZNISA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *